Eko odred Rab

Promicanje održivog razvoja i zaštite okoliša na lokalnoj razini

Alternativa destrukciji otoka

Nakon što sam naveo negativna, gotovo pogubna, djelovanja naših ljudi na svoj otok (betonizacija, uzurpacija javnog dobra, nasipavanje ...

Jedan otok, jedna betonska šetnica

U petak, 1.03.2013., održan je zbor građana mjesta Kampor, u Područnoj školi, uz prisustvo predstavnika gradske vlasti i javnih poduzeća. ...

Kako jednostavnim potezima onemogućiti dobre turističke priče i alternativne izvore preživljavanja na otocima

Htio sam pisati o toliko toga, ali nema potrebe za žurbom. Novi se problemi gomilaju, a stari ne rješavaju, pa će neke teme čekati godinama ...

Kockanje s budućnosti

Sustavna devastacija otoka posljedica je loših zakona, nemarne administracije, nepostojanja ekoloških inicijativa i nasavjesti ...

Četvrtak, 02 Listopad 2014 19:51

Imaju li korisnici usluga kom. poduzeća ikakva prava osim plaćanja računa?

Sljedeći članak prikazuje jalovost sustava protiv kojega ratujem zajedno s mnogobrojnim drugim ljudima, ali čije se mišljenje slabije čuje jer nemaju mogućnost prezentacije svojih problema preko nekog medijskog kanala.

Blog mjesečno posjećuje oko 2000 ljudi (jedinstvene hrvatske ip adrese), pa pretpostavljam da ponekad nešto pametno i napišem, a ovo je postao i nekakav ispušni ventil za mene, s obzirom da je svaki trag povjerenja u "pravnu državu" i javne službe ispario. Jedini institut koji funkcionira, što je zapravo odraz duboke moralne i institucionalne bijede društva, jest onaj javnog sramoćenja ujedno posljednja linija obrane malog čovjeka od birokratskih štetočina kakve su okupirale administraciju od najviše do najniže razine države i lokalne samouprave.

Dundovo i Vrelo posebne su priče, a kako nisam osoba sklona vjerovanju pričama, moram se uvijek nekako sam uvjeriti. Dakle prije par mjeseci, parkirao sam automobil na poziciji za koju sam vjerovao da se ne naplaćuje. Tamo sam parkirao godinama i tjednima prije toga, u par navrata sam za svaki slučaj provjeravao na susjednim automobilima ako imaju kartu jer nikad ne znaš s ovim našima. Moja je greška bila da sam pretpostavio kako se parkiralište negdje ne naplaćuje.

Inače, smatram da se na polovici parkirališta na području Grada Raba vrši ilegalna naplata, ali time neka se bavi gradsko vijeće.

Jednog dana zatekao sam od strane Dundova doo "kaznu za parkiranje". I tu počinje moja havarija s tom tvrtkom, inače reprezentativnim primjerom disfunkcionalnosti i neprofesionalizma. Na "kaznu" tada ulažem žalbu sljedećeg sadržaja:

Poštovani, dana, 3.7.2014., u 13:08 izdana mi je (ostavljena na vjetrobanskom staklu u omotu), od strane djelatnika Dundovo d.o.o. dnevna parkirališna karta prema kojoj sam dužan podmiriti dugovaranje prema istoj tvrtci u roku od 8 dana i to na iznos dnevne parkirališne karte od 180,00 kn.

Ulažem žalbu na navedenu odluku i procjenu iz sljedećih razloga: Prostor u pitanju na kojem je automobil bio parkiran, nije obilježen kao parkirališno mjesto, niti prometnim znakom, niti obilježjima na kolniku, čak štoviše, automobil na kolniku nije bio ni parkiran već na neuređenoj i neurednoj pokrajinskoj površini. Da javna parkirališta s naplatom mogu biti i neasfaltirana je u nesuglasnosti s odredbama o obilježavanju mjesta za parkiranje propisanih normom HRN U.S4.234/80 - Oznake na kolniku - Ostale oznake - Obilježavanje mjesta za parkiranje, koja je preuzeta iz Pravilnika (JUS standarda) (Sl. list SFRJ, br.: 17/80) koji još uvijek važeći propis u RH.

Lokacija parkiranja nije propisno markirana, nema na primjeren način uređenu površinu te ne zadovoljava tehničko-sigurnosne uvjete. Znak naplate, kao i parkirališni automat, ne samo da nije vidljiv, već možemo reći da ne postoji, jer je najbliži postavljen 50m dalje, na poziciji koja ni lokalnom stanovništvu ne može dati do znanja koji je radijus i smjer plaćanja (kamoli primjerice - turistima).

Između naplatnog aparata i "parkirališnog mjesta" automobila čak se nalazi ograđeno dvorište, otok za odlaganje otpada i zgrada! Dakle, procjena po kojemu se kompletno područje smatra naplativim, jedinstvenim i kontinuiranim - netočna je i besmislena.

Nadalje, "dnevna parkirališna karta" je usluga koja nije konzumirana, a ona u stvarnosti i ne postoji, jer takvu uslugu nije moguće kupiti na parkirališnom automatu. Najduže trajanje moguće je od 12 sati, što se ne može smatrati "dnevnom kartom", i to na iznos od 40,00 kuna. Logičnim zaključkom, možemo reći kako bi realna i pravedna cijena "dnevne karte" u tom slučaju, eventualno iznosila maksimalno 80,00 kn, ne i 180,00 kn, a koliko iznosi potraživanje.

Prema tome, naplaćuje se usluga koja ne postoji i koja nije naznačena na službenom cjeniku parkirališnog automata.

Dnevne parkirališne karte plaćaju se unaprijed i ne smiju se koristiti kao sredstvo prisilnog naplaćivanja tzv. "novčana kazna".

Dodatno, nije postojala namjera dugotrajnog trajanja korištenja usluge niti je bilo pristanka na ponudu organizatora parkiranja da koristi uslugu u cjelodnevnom trajanju. Nikakvim zakonskim aktom nije dopušteno predmnijevati da ugovaratelj šutnjom ili neprisustvom, pristaje na uvjete trgovca, a pogovo na njegovu najskuplju opciju, bez obzira na odluku ponuđača usluge.

Presumpcija (tj. zakonska pretpostavka) u RH može biti propisana isključivo na temelju zakona, a nikako ne na temelju odluke tijela lokalne samouprave ili trgovca. Čak i da je načelni korisnik usluge parkiranja činom parkiranja iskazao volju da koristi uslugu, a okolnost da nije platio minimalni iznos korištenja usluge daje pravo davatelju usluge da potražuje isplatu cijene usluge za vrijeme u kojem je usluga korištena pa i odgovarajuće troškove koje bi korisnik zbog kašnjenja bio u obvezi platiti, to nikako ne daje pravo davatelju usluge da zbog neplaćanja cijene usluge potražuje unaprijed određeni iznos neovisno o pruženoj usluzi (vidjeti o tome odluku Ustavnog suda RH, br.: U-II-355/2007 od 10. prosinca 2008.g.).

Dnevna parkirališna karta je nezakonita i suprotna načelu savjesnosti i poštenja, te načelu jednakosti činidbi (članak 4. i članak 7. Zakona o obaveznim odnosima), a koncept i kvaliteta usluge nije proporcionalna ustanovljenom nametu, kako je predstavljeno u uvodnom dijelu. Nema smisla i pravednosti u odluci da se "dnevna parkirališna karta" naplaćuje skuplje od mjesečne karte (!), posebice za usluge koje nisu sporazumne, zatražene ili iskorištene.

Odredbe općih uvjeta ugovora koje, suprotno načelu savjesnosti i poštenja, prouzroče očiglednu neravnopravnost u pravima i obvezama strana na štetu suugovaratelja sastavljača ili ugrožavaju postizanje svrhe sklopljenog ugovora, čak i ako su opći uvjeti koji ih sadrže odobreni od nadležnog tijela - su ništetni.

Dostavljanje dnevne karte i naloga za plaćanje dnevne karte na način da se pričvršćuje ispod brisača vjetrobranskog stakla vozila ne smatra se urednom i valjanom dostavom te su u nesuglasnosti s odredbama članka 85., 86. i 93. o dostavljanju pismena propisanim Zakonom o općem upravnom postupku (NN: 47/09.).

Stoga, na temelju navedenih argumenata, tražim poništenje odluke o naplati "dnevne karte". Očekujem Vaš odgovor i unaprijed se zahvaljujem...

Na prigovor nije bilo nikakvog odgovora petnaestak dana, stoga šaljem drugi mail:

Poštovani, s obzirom da do današnjeg dana nisam dobio odgovor na svoju žalbu glede naplate "dnevne parkirališne karte 16" (a dužan sam reagirati jer istječe osmodnevni rok za podmirenje), unatoč dvostrukom slanju e-maila kao i bezuspješnim opetovanim pozivima na naznačeni telefonski broj tvrtke, konačno mi je nakon kotakta s referentom dana mogućnost da ostavim svoje kontakt podatke te da ću ubrzo biti kontaktiran. To se međutim, nije dogodilo. Sa sutrašnjim danom istječe rok za reklamacije naznačen na karti, a evidentno je da je žalba poslana i primljena te uzevši u obzir sve trenutno navedene i prethodne navode kao i izostanak protuargumenata s Vaše strane, smatram da je ista uvažena te potraživanje povučeno. 

Primijetite da meni cilj nije izbjeći kaznu nezakonitim ili neragumentiranim metodama. Uistinu bih platio kaznu da je na žalbu bilo odgovoreno, posebice ako bi sadržavala protuargumente. Čak i da su postojali protuargumenti na temelju kojih sam "kaznu" bio dužan platiti, izostanak bilo kakvog odgovora od strane tvrtke u zakonskom roku podrazumijeva da je žalba uvažena. Nakon čak dva mjeseca na kućnu adresu dolazi opomena da sam dužan podmiriti 180,00 kn, uz prijetnju ovrhe. Istog časa odlazim u centralu tvrtke, izravno kod direktora, koji je jedini u mogućnosti stornirati račun.

Razgovor je bio uljudan, priznato mi je da se na vijeću raspravljalo o toj žalbi i da je žalba uvažena, međutim zaboravilo se povući (!?) potraživanje i da će se to sada učiniti pa ne bih trebao više biti zabrinut. Obećano mi je također da će se na mail poslati potvrda kako je račun storniran (s obzirom da sam prilično revan glede pisanih tragova). Mislio sam da će tu priča biti završena, ali ni nakon desetak dana nije došla potvrda o obustavi potraživanja. Onda ponovno odlazim kod čovjeka da ga podsjetim kako nije, unatoč obećanju, uručio mail s informacijom o obustavi postupka naplate. Tom mi prilikom otresito odgovara da je priča završena i da je to sređeno. "Pa tako smo se i dogovorili, ča nismo!" - uskliknuo je.

Pusti priče, traži napismeno. Ubrzo šaljem i treći mail:

--------

Poštovani, nastavno na naš razgovor od dana 29.09.2014. glede usvajanja moje žalbe na "dnevnu kartu" izdane 03.07.2014., podsjećam da ste obećali poslati potvrdu o obustavi potraživanja nakon što ste moju žalbu, prema tvrdnji sa tog sastanka, prethodno usvojili, međutim zaboravili poslati obavijest o tome, ali ne i račun. Odgovor na prvotnu žalbu nisam do današnjeg dana zaprimio, a niti pismenu potvrdu koju ste prekjučer obećali. Dužan san, sukladno napomeni na specifikaciji izdane dnevne parkirališne karte, reagirati prigovorom u roku od 15 dana od prispjeća računa, kako bi se isti mogao poništiti. S obzirom da se naznačeni rok približava, potrebno je bilo da svoj prigovor i službeno, još jednom, uložim.

Svaki račun podložan je storniranju (što je standard u tržišnom poslovanju), stoga ne vidim razlog da se to ne učini s ovim računom, posebice jer, kako ste sami potvrdili, moja žalba jest uvažena te je račun poslan pogreškom. Ne želim da se zbog 180,00 kuna nepotrebno vučemo po sudu, ili da se pokreće ovršni postupak, kako specifikacija navodi, a sve kao rezultat pogreške u poslovanju. Stoga, još jednom molim, da me putem ovoga maila obavijestite i službeno da je potraživanje povučeno na temelju prihvaćene žalbe.

----------

Nakon mjesec dana dolazi treća opomena pred ovrhu. Očito se ništa nije poduzelo glede mojih zahtjeva, film puca i opet odlazim u tu tvrtku, na treću seansu razgovora. Ako ne funkcioniraju legitimne metode možda povišeni tonovi poluče kakav uspjeh!

Dolazim tamo i čekam svoj red nenamjerno prisluškujući (tanka vrata) negodovanje gospođe kojoj su pred bolnicom opalili 180,00 "dnevnu kartu". Furiozan razgovor poput takvog u životu nisam čuo, ali pretpostavljam da im takva situacija mora biti svakodnevna pojava, što im je prouročilo zadebljanje kože pa ih teške riječi ne pogađaju.

Zaboravio sam spomenuti da sam i prvi put pri odlasku na razgovor bio svjedok izderavanja neke gospođe na djelatnika oko pitanja odvoza smeća. Jasni znakovi raspada sistema, ali ja znam i puno više.

Pretpostavljam da su takve mučne situacije postale svakodnevna pojava i dodatan razlog da ih sve skupa žalim.

Moj je treći razgovor s odgovornom osobom bio sve samo ne civiliziran i smiren, potpuno me bacilo iz ravnoteže. Osoba radi od mene budalu, šalje me krivim ljudima, daje besmisleno objašnjenje, kaže neka me te obavijesti o ovrsi ne sekiraju, da neka ne plaćam i gotovo! Da je dogovor - dogovor i bahato me otpili da je za njega ta priča gotova. Ostajem bez riječi.

Moji argumenti, kako nemam nikakav pismeni dokaz od strane njih da je žalba uvažena, da ne želim više primati opomene ili čak pokretanje postupka ovrhe, a što će rezultirati time jer je postupak u tijeku i nisu ga obustavili, odbijaju se od njegovih uši kao od betona. Ja koristim diplomatski rječnik i pravila, dok oni koji bi prvi trebali provoditi ta pravila, bezočno ih krše!

Ako nešto obećaš onda djelima stoji iza riječi. Osoba koja gazi preko onoga što kaže i ne pokazuje poštovanje osuđena je da ostane sama i osramoćena. Ako nema poštivanja dogovora onda imamo kaos i malodušnost. Dakle, ono što imamo sada. Neka sutradan dođe ovrha, ili idem na sud, gdje je meni dokaz tog "obećanja"?

Da vjerujem na riječ službeniku, a doma primam ovrhe na koje se po njegovom ne bih trebao osvrtati!? Zbog njihove neozbiljnosti moram gubiti vrijeme i živce. Nakon arogantnog nastupa djelatnika, koji je na poziciji gdje si takvo ponašanje ne bi smio dopustiti, okreće mi leđa i ignorira daljnji razgovor. Briljantno!

Da se ovakav odnos prema stranci (tko tu koga plaća) dogodi u Austriji, isti bi čas djelatnik ostao bez posla. A ovdje takav diktira posao. Ovakvo je ponašanje necivilizirano i nedostojno funkcije koju vrši. Neprimjereni nastupi i nekorektna komunikacija postali su pravilo u rapskim službama i samoupravi.

Ljudi koji tamo rade nisu profesionalci, uljuljkani su u poziciju, misle da su nezamjenjivi i nedodirljivi. Takvo stanje može potrajati još neko vrijeme, ali ne zauvijek i ne na takav način. Svemu dođe kraj, pa i nečijoj moći i samovolji, a onda dalje treba među ljudima hodati na ulici uzdignute glave.

Pitam se nije li razlog nestorniranju računa bio taj da oni jednostavno ne znaju stornirati račun? Ništa me više ne može iznenaditi. Sustav ne funkcionira, ne poštuju se procedure i slovo zakona, nema komunikacije s ljudima i uvažavanja, a s druge strane čovjek se nema kome obratiti u zaštiti prava. Priznaju ti da si u pravu i opet od tebe rade kretena... Ovo je tužno stanje stvari! Opomenu sam na kraju platio, samo iz razloga da spriječim maltretiranje ovrhama. A kako čujem, greške u naplatama su česta pojava na koju ljudi uglavnom odgovore uplatom samo kako bi ih se riješili. Tko će te zaštiti, hrvatsko sudstvo?!

Firma je zrela za inspekcijski nadzor. Znam da softver ne funkcionira na "obećanja i dogovore" nego traži konkretan tehnički korak, koji s njihove strane nije poduzet. Ja se zbog dvjestotinjak kuna neću vući po blatu. Sve u svemu, prljava i nimalo fer utakmica s njihove strane, nadam se i posljednja koju moram voditi.  

---

PS: Nekoliko mjeseci kasnije utvrđeno je potkradanje tvrtke od strane jednog djelatnika, koji je ostao nesankcioniran, kao i rukovoditelj. Mjesecima je pljačka novca za plaćanje računa trajala, a nitko nije primijetio da nedostaje do 150-200 000,00 kuna iz kase... Moralo je doći do smjene vlasti na gradskoj razini kako bi došlo i do smjene u komunalcu.

 

Pročitano 916 puta
Više u ovoj kategoriji: « Parking turizam Teorija i praksa »

Moglo bi zanimati

 • Zapisnik GV je naš Godot

  Kada želite znati koje su važne odluke donesene na zakonodavnom tijelu lokalne samouprave (Gradsko vijeće) onda pratite sjednice Gradskog vijeća i pročitate zapisnike Gradskog vijeća koji se naknadno objave na stranicama grada. Nema na otoku puno ljudi koje brine tko im i kako hlače kroji, ali ima ih nekoliko. Volim znati o čemu naše pametne i obrazovane glave u Gradu razmišljaju, što pričaju, a kako glasuju. Tradicionalno, na zapisnike, a od prošle godine i audio zapisnike, uvijek se čekalo mjesec, dva... A ovaj zadnji, sa sjednice GV iz 12. mjeseca čekamo dva mjeseca. Čekamo audio 10. sjednice, a već održavaju 11. Mogli su rasprodati pola otoka u tih tri mjeseca, a mi ne bismo ništa znali. Kada sam jednog vijećnika uvjeravao da su ti pisani zapisnici i audio zapisi beskorisni, zastarjeli način praćenja i zapisivanja, već su jeftinije i jednostavnije mogli sjednice snimati kamerom i stavljati na Youtube, nije me doživljavao. Ali kako bi i doživili, kada ih je tamo sve pregazilo vrijeme! Srednji vijek. Ili im pak odgovara ovakvo stanje stvari jer ljudi ne čitaju i ne prate te dosade od vijećanja, pa imaju otvorene ruke za svoje makinacije i mlaćenje prazne slame.

   

  Napisano Utorak, 16 Veljača 2016 18:59
 • PP naša je giljotina

  Naš prostorni plan je kriminalan, antirazvojan, prenapuhan gradnjom i rezultat osobnih interesa političko-građevinskih lokalnih lobija. One koji su radili i donosili takav prostorni plan smatram veleizdajnicima otoka. I dalje se donose UPU-i (planovi nižeg reda) za PP višeg reda koji je užasan. I dalje se lova upumpava u Geoprojekt. I dalje se inzistira na građevnom segmentu razvoja otoka umjesto da se prestane novac trošiti na spašavanje nečega što se spasiti neda. Što se krnje rodi, ni vrijeme, ni sav novac svijeta ne mogu ispraviti. Hitno je potrebno pristupiti izradi novog generalnog PP-a koji bi se zasnivao na očuvanju preostalog skromnog otočnog prostora, njegovih uvelike devastiranih resursa, na način onemogućavanja novogradnje po otoku. Glupo srljamo u situaciju da ćemo za par godina na otoku imati više izgrađenih objekata nego stalnog stanovništva! Gdje je tu održivost?

  Napisano Srijeda, 30 Prosinac 2015 08:25

Rekli su

 • Uhljeb je osoba čija se životna taktika, ideologija, praksa i evolucijski nagon za egzistencijom svodi na nekritički oportunizam. Dotična osoba lojalna je svojoj stranci, lokalnom šerifu, kompaniji i nečemu drugom sve dok nešto od tih entiteta osigurava njegovu egzistenciju. Pritom djeluje kontra svih plemenitih poriva i ideala, krajnje nagonski, reducirano na instinkt za preživljavanje i do kraja će stajati uz izvor svoje egzistencije ne mareći da li on uništava tuđe živote, potapa budućnost cijelih generacija, pa u konačnici možda i vrši genocid cijelih naroda. - Stipe Petrina